Archives for March 2014

Workshop Geschiedenis en Digitale Historische Tekstanalyse – 4 April 2014, Vrije Universiteit

Workshop Geschiedenis en Digitale Historische Tekstanalyse – 4 April 2014,  Vrije Universiteit

De laatste jaren is er veel aandacht voor de mogelijkheden van ‘Digital Humanities’, of ‘e-Humanities’, voor historisch onderzoek.  Bij Digital Humanities projecten is er vrijwel altijd sprake van een nauwe samenwerking tussen experts van de geesteswetenschappen en de bètawetenschappen. Een cruciaal onderdeel van een dergelijke interdisciplinaire samenwerking is het leren van elkaars taal en onderzoeksmethoden.

Aan de VU loopt sinds 2012 het Digital Humanities project BiographyNet, dat zich richt op het ontwikkelen van een tool voor het analyseren van de biografieën in het Biografisch Portaal van Nederland (http://www.biografischportaal.nl ), waarin biografische woordenboeken van de achttiende tot de eenentwintigste eeuw zijn opgenomen. Er kan een rijke variëteit aan historische vragen gesteld worden aan het Portaal, met betrekking tot bijvoorbeeld prosopografisch onderzoek (wat kun je zeggen over de carrières van de gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië?), historiografische kwesties (hoe werden gouverneurs-generaal in de loop der tijd beoordeeld?) en thematische onderwerpen (welke personen speelden een belangrijke rol in de koffiehandel?). Voor een vruchtbare analyse met behulp van digital humanities technieken is het echter ook zaak om dergelijke vragen te vertalen naar voor de computer herkenbare elementen. In deze workshop hopen wij op een uitwisseling van ideeën die ons verder helpt bij het ontwikkelen van de BiographyNet tools en die de deelnemers een goed beeld geeft van de mogelijkheden van digitale historische tekstanalyse. Na een introductie worden de deelnemers gevraagd om in groepjes met behulp van het Biografisch Portaal eerst een eenvoudige en vervolgens een moeilijke historische vraag te benaderen. Welke informatie kan en moet het Biografisch Portaal leveren? Wat zijn de beperkingen? Hoe kunnen historische vragen vertaald en opgedeeld worden in bouwstenen die te analyseren zijn met behulp van technieken uit de digital humanities?

 

Programma:

13:00 – 13:15: Inloop

13:15 – 14:00: Introductie Antske Fokkens (computationale linguïstiek) en Serge ter Braake (geschiedenis) + vragen

14:00 – 14:45: Werkgroep sessie 1 (eenvoudige vraag)

14:45 – 15:15: Pauze

15:15 – 16:00: Werkgroep sessie 2 (moeilijke vraag)

16:00 – 16:30: Uitkomsten en discussie

16:30 -17:00:  Borrel

Aanmelding tot en met zondag 31 maart via deze link. De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt. Mocht je van tevoren graag een bepaalde onderzoeksvraag behandeld zien die (deels) te beantwoorden is met behulp van het Biografisch Portaal laat het dan weten aan een van de organisatoren.

 

Hopelijk tot 4 april,

Antske Fokkens (a.s.fokkens@vu.nl)
Serge ter Braake (s.ter.braake@vu.nl)